Introductie

Op vrijdag 29 september 2023 vindt de Dag van de Wethouder Financiën plaats in Haarlem. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst, georganiseerd door het Netwerk CFO’s / concerncontrollers 100.000+ gemeenten, is dé bijeenkomst voor wethouders financiën, directeuren financiën en concerncontrollers van de 100.000+ gemeenten. Dit is dé mogelijkheid om (nieuwe) collega’s in het land te ontmoeten en in ontspannen sfeer te netwerken.

Bij de start van de dag wordt u direct meegenomen in het dagthema: transformatie.
We starten in de Koepelgevangenis van Haarlem. Deze locatie is het schoolvoorbeeld van een plek waar een transformatie heeft plaatsgevonden. De oude bestemming van de Koepel was die van een gevangenis, nu is dit een moderne plek met nieuwe vormen van onderwijs gericht op de nieuwe economie van het MKB, zoals 3D printing en digital marketing. Mike Rijkers, nauw betrokken bij de verbouwing van de Koepel, vertelt u over dit innovatieve transformatieproces.

In een gevarieerd programma van 10.00 tot 17.00 uur wordt u meegenomen langs verschillende onderwerpen die het thema transformatie en de wethouder financiën raken.
Het inhoudelijke deel wordt plenair afgesloten door een bekende inspirerende spreker:  Marnix van Rij, (demissionair) staatssecretaris van Financiën. Hij zal een aansprekend verhaal vertellen over zijn perspectief op financiële/beleidsinhoudelijke transformaties.

Wij ontmoeten u graag op 29 september!

Met vriendelijke groet,
Floor Roduner, wethouder financiën gastgemeente Haarlem
Vincent van Arkel, voorzitter Netwerk CFO’s 100.000+ gemeenten

Programma

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.30 – 10.15 uur Ontvangst en registratie
10.15 – 10.30 uur Opening door Wethouder Financiën Haarlem: Floor Roduner
10.30 – 11:15 uur Plenaire spreker van De Koepel (in het kader van de transformatie daar)
11.15 – 11.30 uur Koffie
11.30 – 12.30 uur Plenaire spreker Directeur Fysiek Domein Haarlem: Jaap Meindersma 
12.30 – 13.15 uur  Lunch
13.15 – 14.00 uur Eerste ronde deelsessies 
14.00 – 14.15 uur Koffie
14.15 – 15.00 uur Tweede ronde deelsessies
15.00 – 15:45 uur Plenaire afsluiting door Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij
15.45 – 17.00 uur Borrel

Deelsessies

In de middag vinden twee ronden met 4 deelsessies plaats.

1. Strategische investeringen (gemeenten Eindhoven, Breda)
Door externe ontwikkelingen worden gelijktijdig veel transformaties in gang gezet. Veranderingen die nodig zijn bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, energiegebruik, watergebruik en CO2 reductie. Veel van deze veranderingen werken door naar het investeringsplan van de gemeente. Daarmee krijgt het investeringsplan een meer strategisch karakter en neemt de druk toe om hogere investeringsjaarschijven te programmeren, terwijl de financiële ruimte structureel nijpend is. De behoefte aan een investeringsplan met een langere horizon dan 5 jaar neemt toe.
In deze workshop nemen de gemeenten Eindhoven en Breda u mee in waarom hun gemeente IP’s worden ontwikkeld naar 10 en 20 jaar en welke (strategische) dilemma’s om een antwoord vragen.

2. De oprichting van het warmte-infrabedrijf in Apeldoorn, een duurzame organisatie
Ontdekkingstocht naar de haalbaarheid en beheersbaarheid
De gemeente Apeldoorn wil de overstap naar duurzame warmte haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen. In veel 100.000+ gemeenten speelt het onderwerp van warmtenetten als onderdeel van de energietransitie.
In deze workshop neemt de gemeente Apeldoorn de deelnemers mee in hun ontdekkingstocht van dilemma’s rond haalbaarheid en beheersbaarheid.

3. Vertrouwen burger winnen door versterking P&C cyclus en bedrijfsvoering (gemeente Tilburg)
In Tilburg wordt nagedacht over wat de betekenis van nabijheid voor de burger van de overheid is. Wijkgericht werken is daarbij behulpzaam. Om waar te maken wat beloofd wordt aan de burger is het op orde hebben van de bedrijfsvoering van belang.
In deze workshop wordt uitgelegd waarom Tilburg dit belangrijke thema’s vindt, wordt de samenhang nader geduid en voorzien van verkennende handelingsperspectieven.

4. De uitdagingen en ontwikkelingen bij duurzaamheidsbegroting en -verantwoording, en een doorkijk naar ESG en Brede Welvaart (gemeente Haarlem)
Voor grote bedrijven geldt gefaseerd vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive. Voor de overheid geldt nog geen directive, terwijl de verwachting is dat deze er wel gaat komen. De gemeente Haarlem experimenteert al meer dan 5 jaar met het opzetten van een duurzaamheidsbegroting en -verantwoording en betrekt duurzaamheid in de bestuurlijke besluitvorming, zowel vanuit het perspectief van de stad als van de organisatie, inclusief verbonden partijen. Haarlem heeft meerder instrumenten hiervoor ontwikkeld. Bij het overwinnen van veelvuldige dilemma’s blijkt een aantal uitgangspunten behulpzaam te zijn.
In deze workshop wordt u meegenomen op de reis van de ontwikkeling van begroten en verantwoorden op duurzaamheid.

Praktische informatie

Datum
De Dag van de Wethouder Financiën vindt plaats op 29 september 2023 in Haarlem

Locatie
De Koepel
Harmenjansweg 4
2031 WK Haarlem

Vervoer
De Koepel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Haarlem loopt u binnen 10 minuten naar de locatie. Route De Koepel.

Mocht u met de auto komen, dan is er parkeergelegenheid in de buurt. Parkeren kan bij de Koepel, dat gaat via ParkBee De Koepel. Hier is zeer beperkt plaats.
Dichtstbijzijnde parkeergarage is op 10 minuten lopen: De Appelaar.

Doelgroep
Het congres wordt georganiseerd voor de concerncontrollers en de wethouders financiën van de 100.000+ gemeenten.

Kosten
Deelname is gratis.

Aanmelden
Aanmelden voor de Dag van de Wethouder Financiën is uitsluitend mogelijk via het aanmeldformulier.

Annulering
Indien u verhinderd bent kunt u uw inschrijving annuleren via de link die u ontvangt in de bevestigingsmail.

Privacy

  • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
  • VNG Connect is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
  • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
  • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
  • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
  • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via privacycs@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.